Terminalia Arjuna – kdo chce zdravé srdce mít, musí kůru s Arjuny jíst.

A toto rčení je pravdivé doslovně. Zajisté všichni víte, že pro činnost srdce a životní síly je důležitý koenzym Q10. Ale nevíte, že jsem v staré ajurvédě objevil bylinu, která tuto skvostnou látku Q10 obsahuje. Terminalie jsou tropické stromy, o dvou dalších, Vás budu informovat později, a to o Belerice a Chebuli které jsou součástí Triphala, tří plodech na detoxikaci organismu a nastavení metabolismu, správné činnosti tlustého střeva a dalších orgánů.

Neskvostnější a pro naše tělo nejdůležitější je kůra 10 – 15 letých stromů Arjuny, která obsahuje vysoké % Q10. Terminalia Arjuna byla použita v Indii před více než 3000 lety, a to především jako lék na srdce. Indický lékař Vagbhata byl označen jako první kdo tento produkt, kůru stromu Arjuny s úspěchem použil  pro srdečních onemocnění v sedmém století nl. Vědecké výzkumy Terminalie Arjuny začaly roku 1930 a potvrzují to co lékař Vagbhata věděl před 1300 lety. Podle mého názoru je to okamžik k hluboké úctě k indickým lékařům a léčitelům 7 století našeho letopočtu. Veškeré rostlinné produkty, které nabízím, jsou několika tisíciletou praxí a vědeckými výzkumy ověřené, že fungují tak jak je popisováno. Farmacie jen převzala staré ajurvédské vzorce, které byly tvořeny s přírodních látek, a začala je vyrábět syntetickou formou, kterou naše tělo jaksi odmítá a vedlejšími účinky škodí. Součastná medicína řeší jen problém s kterým za lékařem přijdeme, ale vůbec se nezajímá o podstatu problému, kde a proč problém vzniká. Nedávné vyjádření šéfa Ikemu prof. Pirka to jen dokazuje. Dle jeho sdělení „v lékárnách je 70% neúčinných léků“ a já se ptám, proč se platí tak nehorázné doplatky. Nesmím odbíhat od tématu Q10.

Koenzym Q10 si organismus člověka vytváří z produktů přítomných v potravě. Tato schopnost však věkem klesá. Nejvyšší koncentrace Q10 je v srdci, plících a ledvinách. Avšak již ve 40 letech má člověk v srdci ve srovnání s dvacetiletým cca o 30% této látky méně. Rovněž v dalších orgánech se začíná projevovat zřetelný nedostatek Q10. Jeho nedostatek v těle má za důsledek i celkové oslabení organismu, ztrátu vitality, snižuje schopnost koncentrace a fyzické aktivity a urychluje stárnutí, a to jak orgánů v těle, tak i kůže, neboť klesá schopnost regenerace buněk v organismu. 

Nedostatek Q10 může mít stejné projevy jako při nedostatku kyslíku. Zejména pokud je dodávka kyslíku do některého orgánu ztížena např. zúžením tepen sklerotickým pochodem. Konkrétně se jedná např. o anginu pectoris, kde po podání Q10 intenzita bolesti zřetelně ustupuje. Podobně je tomu také u jedinců po infarktu myokardu, zlepšení výkonnosti a omezení dušnosti je i u osob se známkami srdečního selhávání. Zřetelné subjektivní zlepšení je pozorováno zejména u nemocných s chorobami srdce – udává se, že je tomu tak až u 70 – 75% nemocných. Objektivní zlepšení po podání Q10 nastává ovšem i v jiných orgánech trpících nedostatkem kyslíku, postižený jedinec však bolest nepociťuje, takže zlepšení objektivně nevnímá. Koenzym Q10 je znám již řadu let. Byl izolován z hovězího srdce v roce 1957 a za objasnění jeho funkce obdržel prof. Mitschell Nobelovu cenu. Jeho použití však bránila vysoká cena. Teprve nová technologie zpřístupnila jeho praktické používání. Celkový obsah koenzymu Q10 v lidském organismu dosahuje přibližně 2 gramy. Původně jej bylo možné získávat pro farmakoterapeutické účely výhradně z hovězích srdcí. Cena za výrobu 1 gramu nepurifikovaného preparátu se pohybovala okolo 1000 USD. V první polovině sedmdesátých let se japonským výzkumníkům podařilo izolovat z tabáku substanci, jež má pro Q10 charakteristické postranní řetězce s 50 uhlíkovými atomy. V  roce 1974 byla zahájena průmyslová výroba Q10, k níž bylo využito odpadových zbytků z výroby tabákových produktů. A byli to opět Japonci, kteří v roce 1977 vyvinuli výrobní postup koenzymu Q10 na principu fermentace. Studie na 16 dobrovolnících, jimž bylo podáno 100 mg Q10, ukázala, že u všech sledovaných osob došlo v průběhu 5 až 10 hodin po podání k významnému vzestupu hladin Q10 v krvi, které po 24 hodinách opět mírně poklesly. Vysoká hladina se ustálila teprve po 4 dnech podávání a byla 4 x – až 7 x vyšší než původní vlastní hladina probanda. Dalším důležitým zjištěním bylo, že takovéto zvýšení hladiny Q10 v krvi nijak neovlivňuje syntézu vlastního Q10 organismem. Z klinického pohledu hraje koenzym Q10 závažnou roli u srdeční nedostatečnosti a u ischemické choroby srdeční, zejména pak u angíny pectoris. Dr. Karl Folkers, který se zabývá touto problematikou od roku 1957, k tomu říká: „Dnes jsem již zcela přesvědčen, že koenzym Q10 se účastní výroby bioenergie v mitochondríich. Považuji proto za vysoce pravděpodobné, že mezi signifikantní příčiny nemocí srdce a cév patří nedostatek koenzymu Q10. Já osobně již nepochybuji, že nedostatek Q10 onemocnění vyvolává a že toto onemocnění lze léčit perorálním podáním koenzymu.“

Krátce poté, co si v roce 1957 dr. Folkers položil otázku, zda je koenzym Q10 důležitý pro funkci srdce, obdržel jeho tým k výzkumu 7 lidských srdcí. Pomocí analytických a extrakčních metod se podařilo získat čistý krystalický Q10. Společně s japonským kolegou Watanabem studovali hodnoty Q10 v krvi kardiaků i zdravých jedinců. Prokázali, že u kardiaků byly tyto hodnoty sníženy o 25 % ve srovnání se zdravými jedinci.

Dalším krokem byly analýzy tkáňových biopsíi získaných kardiochirurgem dr. Cooleyem. Celkem se jednalo o 132 vzorků zahrnujících celkem 13 kategoríi onemocnění. Signifikantní deficit Q10 byl prokázán u 75 % vzorků.

Počátkem sedmdesátých let se 110 lékařů ve 41 japonských nemocnicích podílelo na rozsáhlé klinické studii trvající téměř 9 let a zahrnující i dva dvojité slepé pokusy, jež měla prokázat léčebný efekt koenzymu Q10 u pacientů se srdeční nedostatečností. Výsledkem studie bylo zjištění, že u minimálně 70 % pacientů bylo po podání Q10 dosaženo signifikantních terapeutických účinků.

A nyní se ptám, proč máme takového ministra zdravotnictví, kterému se resort pod jeho vedením hroutí, ale bojuje za zákaz kouření v restauracích. Asi neví, že tabák je zdroj Koenzymu Q10, Japonsko je daleko a cestu tam nechystá. Každý kuřák si své léčení za život zaplatí 10x ve spotřební dani z tabáku. Žijeme v Kocourkově.

Mám pro Vás připravené balení namleté kůry, z které si můžete připravit čaj, nebo si ji přimíchat do jogurtu. A věřte, že to s tělem dělá divy a divy je třeba dělat, protože život je jako žebřík ke kurníku, krátký a posraný.


Všechny Vás zdraví dobře naladěný a zdravý bylinkář Standa a už se těším, jak vyrazím za Vámi do terénu. Nyní se těším na setkání s Vámi v zahradnictví

  • Vloženo : Stanislav
  • 04.04.2017
  • Komentář: 0
Související produkty
Komentář: 0

Žádné komentáře

Nový komentář

Vyžadované informace. Váš email nebude zveřejněn *

Důležité články
23.07.2019
Slezina
09.06.2019
Srdce
04.03.2019
Játra
01.10.2019
Pentagram
01.01.2017
Léčba vodou
28.08.2019
Pravda o rakovině