1. Sběr informací

Shromažďujeme od Vás informace při registraci na našich stránkách, přihlášení se ke svému účtu, nákupu a / nebo když se odhlásíte. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a doručovací adresu.

Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a navštívené části našich stránek.

2. Ochrana Vašich dat a Vaše práva

Vaše osobní údaje, které uvedete při nákupu, neposkytujeme třetím stranám. Vámi uvedené údaje použijeme pouze pro nezbytné úkony spojené s vyřízením objednávky. Vaše osobní údaje rozhodně nepředáváme či neprodáváme třetím osobám.

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto web stránkách. 

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu vč. dalších zákonných práv vztahujících se k osobním údajům. 

Můžete nás požádat o informace ke zpracování Vašich osobních údajů, za tuto informaci máme právo požadovat přiměřenou úhradu (nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace).

3. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, můžeme použít pro:

  • Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby,
  • Zlepšení našich stránek,
  • Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory,
  • Kontakt prostřednictvím e-mailu.

4. Předání informací orgánům činným v trestním řízení

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

5. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). 

Používáme cookies?

Ano. Naše stránky používají tzv. cookies. Cílem použití těchto souborů je zlepšení přístupu na naše stránky a identifikace opakovaných návštěv. Cookie jsou malé textové soubory, které jsou obvykle uloženy ve Vašem počítači či chytrém telefonu a jsou využívány ve Vašem prohlížeči. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách. Přímo ve Vašem prohlížeči můžete užívání cookies vypnout nebo omezit. Nicméně v tomto případě hrozí, že naše stránky Vám nebudou řádně fungovat. 

6. Odhlášení

Vámi poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se Vaší objednávky, občasným obchodním sdělením, zaslání informací o nových článcích, atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání obchodních sdělení, napište nám email na sehnalek.s@gmail.com.