Cviky na uvolnění čaker

Cvičení na harmonizaci energie.
Říká se, že účinek dosahovaný při těchto cvičeních je stejný, jako se
dosahuje při praktikování akupresury. Cvičení je účinné při léčbě
vysokého krevního tlaku, rakovině žaludku, srdečních obtížích a
nervových poruchách. Tímto cvičením se zvyšuje samoléčící schopnost
organismu. Protože základ cvičení spočívá v koordinaci a integraci
těla a mysli, ovlivňuje také zlepšení a udržení mentálního zdravý.
Velmi podstatný dopad má ale cvičení na harmonizaci energií v těle
člověka. Pro ty z vás, kteří se v sobě snaží rozvíjet cit pro
energetické vnímání, jej vřele doporučuji. Terapeutické účinky
jednotlivých cviků, jsou popsány za cvičením, a jsou tak, jak cviky
jsou za sebou. V případě, že by jste se rozhodli cvičit tuto starou
indickou sérii cviků, nezabere vám více než 10 minut denně.

1.    Obě ruce podpírají nebesa, aby ovládly „San Jin Tiao“
Stojíme v přirozeném postoji, ruce volně podél těla, nohy rozkročeny
na šíři ramen. Obě paže začínáme pozvolna zvedat na stranách těla až
na úroveň ramen s dlaněmi obrácenými vzhůru a lokty přirozeně
pokrčenými. Pokračujeme ve zvedání rukou zvolna a bez úsilí až nad
hlavu, kde propleteme prsty, přičemž dlaně směřují dolů k zemi.
Malíčky rukou jsou tedy směrem dopředu, a oba lokty jsou mírně
pokrčeny. Ve třetí fázi otočíme obě ruce s propletenými prsty tak, aby
dlaněmi směřovali vzhůru k nebi. Přitom silněji propneme obě paže, v
loketních kloubech, a představujeme si, že držíme nebeskou klenbu svou
silou. V součastné chvíli propneme i celé tělo. Kdo je schopen se v
této fázi postavit při propínání na špičky, může to udělat. Propnutí
končetin a celého těla by mělo být tak mocné, že vám v těle
„zapraská“. V poslední fázi uvolníme tlak v celém těle ( který trval
několik sekund ) a pomalu  se vracíme nohama na zem a součastně pomalu
ruce spouštíme zpět na úroveň ramen, a dále až k tělu. Tento cvik
bychom měli provádět 4x.

2.    Doleva a doprava napínáme luk, jako bychom chtěli „sestřelit orla“
Nohy rozkročíme na 2,5 šíře ramen, a pokrčíme lehce kolena tak,
jakobychom seděli na koni. Chodidla jsou rovnoběžně, špičkami
směřující dopředu. Oba bérce by měli být postaveny kolmo k zemi. Mezi
kotníky a koleny by měla být rovnoměrná vzdálenost. Paže jsou
roztaženy, tvoříce vodorovnou přímku, probíhající základnou krku,
přičemž lokty jsou maximálně ohnuté a obě ruce spočívají dlaněmi na
prsou. Cvik vyžaduje značné napětí svalstva břišního, hrudního a
končetin. V čelním pohledu by jste měli tvořit obdélník. V druhé fázi
cviku přitiskneme pravou ruku na hruď, pootevřeme prsty a ohneme je,
jako bychom drželi tětivu luku. Hlavu přitom natáčíme poněkud doleva,
levou paži přitiskneme k hrudníku, a zvedáme levý ukazovák, abychom
jeho špičku dostali na úroveň levého oka. Dlaň levé ruky směřuje
dopředu. Ve třetí fázi cviku, natáhneme pravou paži směrem našeho
pohledu, jako bychom napínali tětivu luku. Nadechujeme se, po té mírně
vydechneme a setrváme malý okamžik ( 2 až 5 sek. ) v naprostém napětí
a bez hnutí, jako těsně před výstřelem. „Vystřelíme šíp“ a napětí
uvolníme, vydechujeme a ruka, která měla vztyčený ukazovák se pomalu
vrací k výchozímu postavení. Cvik se provádí minimálně dvakrát na
každou stranu, přičemž je důležitá naprostá koncentrace, které
dosahujeme právě představou lukostřelby.

3.    Zvedejme každou ruku zvlášť, abychom uvedli žaludek a slezinu do rovnováhy
Stojíme s nohama u sebe v přirozeném vzpřímeném postoji. Ruce visí
volně podél boků, dlaněmi k tělu. Pomalu začneme upažovat pravou ruku
vzhůru až nad hlavu, dlaň je v tuto chvíli směrem dolů k hlavě. Levá
ruka zůstává ve výchozí pozici, tj. dole při těle. Ve chvíli, kdy
pravá ruka dosáhla pozice nad hlavou, obrátíme dlaň směrem k nebi a
propneme obě ruce silou, jako kdybychom vzpírali mezi nebe, aby
nespadlo na zemi. Vytvoříme tak v těle tlak, který jde křížem přes
naše záda. Vydržíme opět několik sekund a tlak uvolníme. Po uvolnění
ladným pohybem vracíme ruku zpět dolů k tělu, do výchozí pozice. Cvik
opakujeme na druhou ruku, a opět ho provedeme minimálně dvakrát na
každou stranu.

4.    Otáčíme hlavou, abychom zmírnili pět svízelí a sedm potíží
Podle knihy Su Wen Tiao-Š ( základní otázky vnitřní knihy Žlutého
Císaře ) se považuje pět svízelí – dlouhé hledění, dlouhé sezení,
dlouhé ležení, dlouhé stání a dlouhotrvající chůze. O sedmi potížích
se kniha nezmiňuje zcela přesně, ale má se za to, že do nich patří
přepínání těla všeho druhu.
Výchozí postoj pro toto cvičení je opět přirozený stoj vzpřímený, s
nohama u sebe. Ruce visí volně podél těla. Na to začneme otáčet hlavou
doleva, zvolna avšak usilovně bez křečovitosti, až do její krajní
polohy. Naše oči se v konečné krajní poloze podívají za sebe, ve směru
otáčení hlavy, jak nejdál to jde. Oči v této krajní poloze však
necháváme jen okamžik. Po té se oči vrátí do své přirozené polohy a
hlava se začne otáčet zpět. Ramena musejí zůstat pohybem hlavy
nedotčena.

5.    Kolébáme hlavou a vrtíme ohonem jako ryba, abychom vyprázdnili
oheň ze srdce
Jako výchozí postoj použijeme pro tento cvik postavení jako pro cvik
číslo dvě ( pozici jezdce na koni ). Pouze ruce jsou opřeny o kolena,
přičemž prsty směřují dovnitř mezi nohy. V druhé fázi cviku překloníme
trup co nejvíce doleva můžeme, nad levé koleno. Levý loket stlačujeme
hlavou, která na něm spočívá levou tváří směrem dolů. Mezitím zadní
část těla je stočena více doprava. Třetí fáze cviku pokračuje trup s
hlavou lehce překloněnou půlkruhem dopředu, oči zírají do středu mezi
špičky nohou, a pak postupně dále doprava, kde hlava spočine pravou
tváří na pravém lokti a tlačí jej opět dolů – stejně jako na levé
straně. Z této pozice se opět vracíme krouživým pohybem do středového
postavení, hlava je mírně v záklonu. Po té pokračujeme v krouživém
pohybu a cvik opakujeme nejméně dvakrát.

6.    Sevřeme pěsti, blískáme očima, abychom nabrali sil
Výchozí postoj je stejný jako u cviku číslo 2 a 5 ( pozice jezdce na
koni ). Paže jsou přitisknuty k trupu, ruce směřují dopředu a jsou
zatnuty volně v pěst. Palce rukou jsou přiloženy na pěsti zvenčí. Dlaň
směřuje šikmo vzhůru a dovnitř. Nyní vyrážíme pažemi střídavě vpřed a
na každou stranu, pravou a levou rukou dopředu a do stran. Přitom
zhluboka dýcháme, a pěsti se při vyražení kupředu stáčí dlaní směrem
dolů. Oči mají být při tomto cvičení „vytřeštěny“, jako kdyby jste
chtěli provrtat protivníka jejich pohledem. Tento cvik opakujeme
minimálně 4x  na každou ruku.

7.    Ruce se chápou nohou, aby posílily ledviny a bedra
Stojíme v přirozeném vzpřímeném postoji s nohama u sebe. Ruce jsou
přirozeně podél těla. Obě ruce začneme pozvolna zvedat vzhůru, a
součastně se při tomto pohybu nadechujeme. Ruce se zastaví až nad
hlavou, s dlaněmi obrácenými před sebe. Z tohoto postoje se začneme
pozvolna uklánět vpřed, až do nejhlubšího předklonu, aby obě ruce
objaly (symbolicky ) plosky nohou. Kolena musí zůstat napnuté.
Vzhledem k tomu, že většině osob činí tento cvik zpočátku potíže, pro
začátek stačí, když se dotkneme konečky prstů špiček nohou. Poté se
pomalu zvedáme zpět do výchozího postavení. Cvik opakujeme minimálně
čtyřikrát.

8.    Sedmkrát zvedáme paty, abychom odvrátili 100 utrpení
Toto cvičení je velmi jednoduché. Stojíme ve vzpřímeném nenuceném
postoji. Zvolna přeneseme váhu těla dopředu, abychom se vyhoupli na
špičky nohou, a přitom se zhluboka nadechujeme. Paty jsou v tuto
chvíli ve vzduchu. S výdechem dopadneme zpět na paty, tak, aby to
zatřáslo s naším tělem. Ale pozor, nedupejte příliš mnoho. Jestliže
cvičíte doma, vraťte se na paty pomalým pohybem zpět. Opakujte tento
cvik minimálně sedmkrát.

Terapeutické účinky jednotlivých cviků
Popis terapeutických cvičení je číselně seřazen jako cvičení popsaná výše…
1.    Obě ruce podpírají nebesa, aby…
Toto cvičení posiluje činnost žaludku a střev, čímž zlepšuje zažívání
a odstraňuje tuk v oblasti břicha. Zvláště se doporučuje lidem trpícím
zácpou, a poruchami zažívání. Cvičení také uvolňuje ztuhlé ramenní
klouby, prohlubuje dýchání, čímž lépe okysličuje krev, a revitalizuje
tak svalové buňky, odstraňuje únavu a omlazuje kůži. Reguluje všechny
orgány „vnitřního vesmíru těla“.
2.    Doleva doprava napínáme luk…
Toto cvičení povzbuzuje krevní cirkulaci, rozvíjí hrudník, procvičuje
svaly paží a odstraňuje nadměrný tuk z ramen a horní části paží. Léčí
nespavost a zvyšuje duševní energii. Protahuje svaly hrudníku a
napomáhá hlubokému dýchání.
3.    Zvedejte každou ruku zvlášť, aby jste…
Cvičení je určeno k aktivaci vnitřních orgánů, odstraňování účinků
stresů a předcházení zažívacím potížím posílením žaludku a sleziny.
Jestliže toto cvičení provádíte správně, masíruje žaludek a slezinu.
Tvrdí se, že pokud člověk pohybuje částmi těla v cirkulárních (
krouživých ) pohybech a relaxuje svou mysl, může jednoduše rozptýlit
stres a lehce se koncentrovat.
4.    Hledíme dozadu, abychom zmírnili pět…
Cvičení napomáhá posilovat okohybné svaly, jakož i rozvoj svalů
šíjových. Toto je důležité v prevenci proti potížím které vznikají v
důsledku problémů s krční páteří. Stimuluje krevní cirkulaci v hlavě a
napomáhá zbavit se závratí a jiných funkčních poruch centrálního
nervového systému. Zvláště přínosné je toto cvičení v případě
hypertenze a arterosklerózy. Doslova se uvádí, že cvičení slouží k
léčbě nemocí „pěti vnitřních orgánů – jater, plic, srdce, ledvin a
sleziny“. Cvičení je také vhodné k léčbě nemocí pocházejících z
poklesu vitality, energie a potence. Má se za to, že toto  cvičení
zintenzivňuje průtok energie ( čchi – vnitřní energie ) čímž posiluje
vnitřní orgány a léčí chronické nemoci, pokud se provádí se správným
dýcháním.
5.    Kolébáme hlavou a vrtíme ohonem jako…
Podle náhledů staré čínské medicíny, zbavuje toto cvičení srdce ohně,
což znamená že odstraňuje nadměrné napětí z nervového systému, které
je někdy způsobeno i nadměrným fyzickým přetěžováním a nemizí
odpočinkem. Uvádí se také, že toto cvičení pomáhá uvolnit jakoukoliv
nervovou tenzi ( nebo-li odvádí oheň z mysli ) a reguluje exkreční
funkce. Proto se doporučuje toto cvičení provádět, dostane-li se
člověk do stavu hněvu nebo podráždění. Pokud podráždění, hněv a
nepříjemnosti ponecháme aby v nás přetrvávali déle, narušují funkci
autonomního nervového systému a normální sekreci hormonů, čímž může
tento faktor vést k nemoci. Uvedené cvičení navíc posiluje dolní
končetiny a hýždě.
6.    Sevřeme pěsti, blýskáme očima…
Toto cvičení pomáhá stimulovat mozkovou kůru a autonomní nervový
systém. Zvyšuje celkovou vitalitu a sílu. Tato technika se používá i u
bojových umění. Provádí-li se pomalu, kultivuje ducha i sílu. Pokud se
člověk během cvičení zbaví světských myšlenek a soustředí se na
cvičení, dosáhne také snížení krevního tlaku a předchází tvrdnutí
artérií. Cvičení procvičuje svaly celého těla a jejich opakováním
vytváří dobrý fyzický základ. O široce otevřených očích se říká, že
rozvíjejí mentální sílu.
7.    Ruce se chápou nohou, aby…
Toto cvičení je obzvlášť prospěšné pro posílení funkce ledvin a
předchází zácpě. Dochází při něm k jemné masáži ledvin, a protože
užívá ohnutí a protahování, zlepšuje také funkci žaludku a střev,
napomáhá zažívání a přijímání živin do organismu. Doporučuje se rovněž
pro lidi nadměrně citlivé vůči chladu a pro lidi trpící nízkým krevním
tlakem. Působením na dolní končetiny a kyčle pomáhá zpomalovat proces
stárnutí, cvičí-li se dostatečně dlouho, rozvíjí také bederní svalstvo
a zabraňuje jeho zkracování. Pokud s tímto cvičením začnou staří lidé,
neměli by se snažit dosáhnout rukama až ke kotníkům. Ale pokud budou
cvičit každý den, postupně se jim bude ohebnost zlepšovat. Brániční
dýchání spolu s předklonem a protažením zadní strany stehen slouží
také jako výtečné cvičení pro břišní svaly, vede k zeštíhlení pasu,
odstranění nadměrného tuku v oblasti kyčlí a hýždě udržuje ve vyšší
poloze. Ti, kdo trpí hypertenzí a arterosklerózou, by neměli příliš
předklánět hlavu.
8.    Sedmkrát zvedáme paty, abychom…
Toto cvičení způsobuje lehké vibrace těla. Některé prameny doporučují
v poloze výponu relaxovat a třást celým tělem, aby se dosáhlo úplné
vnitřní rovnováhy a harmonie. Tato činnost zlepšuje klouby, masíruje
vnitřní orgány a tím předchází všem druhům onemocnění.


Zahradnictví Penička.cz